Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2020

Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
5347 f629 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Niekiedy miał wielką ochotę pójść sobie dokądkolwiek, zniknąć stąd zupełnie; nawet podobałoby mu się jakieś ponure, odludne miejsce, żeby tylko był sam ze swoimi myślami i żeby nikt nie wiedział, gdzie on się znajduje (...) żeby mógł rzucić się na kanapę, wetknąć twarz w poduszkę i przeleżeć w ten sposób cały dzień, całą noc i jeszcze dzień.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
5754 fe62
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
 Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
7833 41bf 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
“A relationship is about inventing your own language. You’ve got the jokes, you’ve got the songs, you have this anecdote that’s going to make you laugh three years later. It’s this language that you build. That’s what you mourn for when you’re losing someone you love. This language you’re not going to speak with anybody else.”
— Céline Sciamma, filmmaker (Portrait of a Lady on Fire, Water Lilies)
Reposted fromcvx cvx vianaiwna naiwna
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan vianaiwna naiwna

June 28 2020

5233 32a7 420

humanoidhistory:

July 21, 1981: A vibrant false-color image of amazing Saturn, along with moons Rhea and Dione, taken by the Voyager 2 space probe. (NASA)

Reposted fromKitiamara Kitiamara viainsanedreamer insanedreamer
5889 fae3 420

pagewoman:

Dunnottar Castle, Stonehaven, Aberdeenshire, Scotland

Reposted fromjemstone jemstone viathebelljar thebelljar
0606 4dd9 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
9602 d0c2 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaapatyczna apatyczna
8784 9783 420

Barbara Palvin in “Real Muse” by Krisztian Eder

Reposted fromtwice twice viaapatyczna apatyczna
6017 0c7e 420
Reposted fromtichga tichga viaiblameyou iblameyou
Smutek jest spowodowany inteligencją. Im bardziej rozumiesz pewne rzeczy, tym bardziej nie chcesz ich rozumieć.
— Charles Bukowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathebelljar thebelljar
4973 1fd5 420
Reposted fromfungi fungi viabetterthanlies betterthanlies
3640 4b60 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
1204 c83f 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
8814 0844 420
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...