Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

9549 44b1 420
Reposted fromonlyman onlyman viabetterthanlies betterthanlies
7234 00ac 420
Eric Bowman "What We Never Talk About"
Reposted fromhrafn hrafn viapaintings paintings
7327 02b1 420
Norman Rockwell "Little Girl Observing Lovers on the Train"
Reposted fromhrafn hrafn viapaintings paintings
7435 947f 420
Malcolm T. Liepke
Reposted fromhrafn hrafn viapaintings paintings

April 04 2020

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaskynetpizza skynetpizza
7827 6690 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza
5737 6f77 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza
8621 0463 420
Reposted fromvaporous vaporous viaskynetpizza skynetpizza
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaskynetpizza skynetpizza
6709 bb9d 420

joshoohahhhhhh:

awwww-cute:

A baby chinchilla

why is this the first time I’ve seen a baby chinchilla

Reposted fromemmalead emmalead viaskynetpizza skynetpizza
5998 3a86 420
Reposted fromkelu kelu viaskynetpizza skynetpizza
8931 170b 420
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaskynetpizza skynetpizza
The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't.
— Joker (2019)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaskynetpizza skynetpizza

armadillobear:

goblinparty:

I’m constantly torn between the ‘be kind to everyone’ and the ‘fuck everyone you owe them nothing’ mentalities 

Do no harm but take no shit

Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup viaskynetpizza skynetpizza
4992 bc17 420

sci-universe:

Galactic Moon eclipse captured by Babak Tafreshi. Take time to look at this image, and you’ll notice several large emission nebulae with vivid red color, details of the Milky Way and lots of stars.

Reposted fromkoscheiis koscheiis viaskynetpizza skynetpizza
3204 d0c8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskynetpizza skynetpizza

Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.

— Waldemar Łysiak
Reposted fromyourtitle yourtitle viaskynetpizza skynetpizza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl