Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

1908 1689 420
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
4485 2157 420
Reposted fromsnowlake snowlake viazapachsiana zapachsiana
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
9429 d65c 420
Reposted fromduvet duvet viazapachsiana zapachsiana
2677 3849 420
Thanks, Monica!
Reposted fromdianazet dianazet viapsychodelik psychodelik
4799 ed5d 420
Reposted frombanitka banitka viapsychodelik psychodelik
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk

July 17 2017

2047 158d 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viacynamon cynamon
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaiblameyou iblameyou

tellyjpg:

i really wish everyone had good hearts and good intentions for others. honestly.

Reposted fromirmelin irmelin viafajnychnielubie fajnychnielubie
0192 3fde 420
Reposted fromtfu tfu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viarawwwr rawwwr
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarawwwr rawwwr
9576 ddb6 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl