Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

0503 e3c7 420
Reposted fromsunlight sunlight viainsanedreamer insanedreamer
Wiele lat wcześniej napisał o samobójstwie: Zawsze mnie kusiło. Moja matka rozwiązała w ten sposób mnóstwo problemów. Dziecko samobójczyni w naturalny sposób zaczyna traktować śmierć jako rozwiązanie wszystkiego. Nawet równania z algebry. Vonnegut palił jak smok papierosy marki Pall Mall bez filtra, mówiąc, że to bardzo stylowy sposób zadawania sobie śmierci. Pod koniec życia, gdy okazało się, że nałóg go nie zabija, zamierzał nawet pozwać producenta za niedotrzymanie obietnicy składanej na każdej paczce.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask viaPoranny Poranny
7380 272e 420
Reposted fromu-dit u-dit viaulepszaj ulepszaj

April 08 2017

I want to make beautiful things, even if nobody cares.
Saul Bass 
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack
1983 438d 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
3438 eb22 420
Enrique Simonet Lombardo, 1866 - 1927, Czy ona ma serce?
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaiblameyou iblameyou
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask viacalifornia-love california-love
Some of it is ugly, obscene and bestial, some of it is pure and holy and spiritual: all of it is myself.
James Joyce, To Nora Barnacle Joyce, 7 September 1909. (via xshayarsha)
Reposted fromLittleJack LittleJack
7714 ec62 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
3147 5053 420
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet

March 25 2017

8133 251c 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viainsanedreamer insanedreamer
6916 fd79 420
Reposted fromstrzepy strzepy viaxannabelle xannabelle
1621 ea64 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viaxannabelle xannabelle
7555 d689 420

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viathebelljar thebelljar
1206 c3e2 420
Reposted fromfinnglas finnglas viaxannabelle xannabelle
1142 4347 420
Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl