Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viatwice twice
8964 d97c 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

February 17 2019

0974 1565 420
8638 39a2 420
8914 c113 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
0837 c8ac 420

William Blake, Titania and Puck with Fairies Dancing, 1786

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
8573 dc23 420
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko vianaiwna naiwna
3856 32da 420

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi vianaiwna naiwna
3469 0d0e 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianaiwna naiwna
4208 137a 420
Reposted fromTamahl Tamahl vianaiwna naiwna

February 14 2019


Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
7926 9518 420
Reposted fromkaty-leess katy-leess viakikkeer kikkeer
6258 fb5f 420
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
- Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami, Przygoda z owcą

February 12 2019

Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl