Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

3851 db48 420
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
9076 82b9 420
Julianne Moore watching her name being engraved on her Best Actress Oscar
Reposted fromdreamadream dreamadream viaunmadebeds unmadebeds
4655 3606 420

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
3390 523c 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainsanedreamer insanedreamer
2925 c96f 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

June 13 2019

9964 99b0 420
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny

June 09 2019

5986 d4be 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
6381 0ba7 420
Reposted fromsoftboi softboi
0027 e413 420
Reposted from4777727772 4777727772 viathebelljar thebelljar

May 19 2019

2972 f630 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou
- Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć (...) Mój światopogląd (...) zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Witkacy ,,Pożegnanie jesieni"
Dziękuję Ci: mam się dobrze, tylko jestem widmem.
— Witkiewicz
Reposted frombeinthe beinthe viazapachsiana zapachsiana

May 12 2019

1341 e051 420

Stanisław Wyspiański – Kwiaty polne. Maki i chabry, 1893

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie
3644 19f1 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
6294 a9ef 420
Reposted fromsoftboi softboi
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapeasorela peasorela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl