Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

2594 e247 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakikkeer kikkeer
7807 d6b6 420
Reposted frompoppyseed poppyseed viakikkeer kikkeer
3469 0d0e 420
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viakikkeer kikkeer
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viaapatyczna apatyczna
0254 b6e9 420
Reposted fromirmelin irmelin viaapatyczna apatyczna
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaapatyczna apatyczna
2307 67cc 420
Reposted frommerkaba merkaba viakikkeer kikkeer
distractful:

The Grand Budapest Hotel (2014)
— Day vs. Night

Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem. 

— Barbara Rosiek – Pamiętnik narkomanki

April 13 2018

8070 b24c 420
Reposted fromdeviate deviate viapsilocybemermaid psilocybemermaid
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viapeasorela peasorela
7010 3a8f 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
Minęli się w czasie; może to on urodził się trochę za wcześnie, może ona za późno. A jednak się spotkali. I każde z nich stanęło przed wyborem. Marzenie i rzeczywistość (...) Zawsze będą nosić swój obraz pod powiekami.
— Katarzyna Rygiel - "Pod powiekami"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaPoranny Poranny
3347 5650 420
Reposted fromarancione arancione viadepresja depresja
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viadepresja depresja
2923 d9ba 420

lonesomeculture:

North Korea abandoned hotel

1987-conclusion unknown
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou

April 11 2018

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabakteryja bakteryja
0420 9c02 420
Reposted fromseaweed seaweed viabetterthanlies betterthanlies
6111 5e4d 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl